Bookmark and Share Add to Favorites  
ผู้สนับสนุนที่พักหัวหินราคาพิเศษ
สมาชิกเข้าสู่ระบบ
User Name:
Password:
จำการล็อกอินของฉันไว้
ลืมรหัสผ่าน | สมัครสมาชิก
ลืมรหัสผ่าน
ใสอีเมล์ที่ลงทะเบียนไว้กับเรา

นโยบายการใช้เว็บบอร์ด

 Webboard Dogcanstayเป็นเขตการนำเสนอความเห็นของบุคคลอย่างเสรีและเพื่อให้การใช้ Webboard เป็นไปด้วยความเรียบร้อย กรมธนารักษ์จำเป็นต้องมีการกำหนดนโยบาย (Policy),ข้อตกลง (Agreement) และขอบเขตของการให้บริการ  (Terms And Conditions)  ระหว่างDogcanstay กับผู้ใช้บริการ ซึ่งจะต้องยอมรับและปฏิบัติตามกฎ กติกา มารยาทที่ Dogcanstay กำหนดโดยเคร่งครัด Dogcanstay สงวนสิทธิ์ที่จะนำเงื่อนไขเกี่ยวกับกฎ กติกา มารยาทใน 

การใช้ Webboard มาใช้อ้างในกรณีเกิดข้อพิพาทได้ 

            Webboard นี้เป็นเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็น แลกเปลี่ยนประสบการณ์ โดยมีกฎ กติกา มารยาทในการใช้ ดังนี้

- ผู้จะเข้ามาใช้งาน Webboard จะต้องเป็นสมาชิกของ Dogcanstay เท่านั้น โดยสามารถสมัครสมาชิกได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ 

- ห้ามเขียนหรือส่งข้อความ หรือรูปภาพที่เป็นการพาดพิง วิพากษ์ วิจารณ์ถึงสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และราชวงศ์อย่างเด็ดขาด

- เคารพความคิดเห็นของผู้อื่น

- การเขียนหรือส่งข้อความให้ใช้ถ้อยคำหรือข้อความที่สุภาพ ไม่หยาบคาย ลามก อนาจารหรือเป็นถ้อยคำหรือข้อความที่ไม่เหมาะสมเกินที่สุภาพชนทั่วไปจะรับได้

- ไม่ใช้หรือสนับสนุนให้ใช้ Webboard เป็นที่พูดคุยเรื่องยาเสพติดหรือสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิด

- ไม่ใช้หรือสนับสนุนให้ใช้ Webboard ในลักษณะเป็นธุรกิจ เช่น โฆษณาหรือติดต่อซื้อขายสินค้า บริการ ดำเนินการใดๆ ในลักษณะเป็นกลวิธีในการหารายได้ ฯลฯ

- ห้ามเขียนหรือส่งข้อความที่เป็นไปในลักษณะกลั่นแกล้ง หรือทำให้บุคคลอื่นเข้าใจผิด โดยใช้ข้อมูลส่วนตัวของบุคคลอื่น เช่น ชื่อตัว ชื่อสกุล เบอร์โทรศัพท์ โทรสาร , ICQ, e-mail, line, Facebook, หรือ Social Media อื่นๆ ฯลฯ

- ห้ามเขียนหรือส่งข้อความในลักษณะที่มีเจตนาใส่ร้าย ใส่ความ พาดพิงบุคคลอื่นหรือท้าทาย ยุยง

- ห้ามเขียนหรือส่งข้อความที่ซ้ำซาก ในหลายๆ กระทู้ หรือดำเนินการดังกล่าวในลักษณะรบกวนผู้อื่น

- Dogcanstay สงวนสิทธิ์ที่จะลบข้อความ ที่เป็นข้อความหรือมีถ้อยคำที่ไม่สุภาพ ไม่เหมาะสมหรือสร้างความเดือดร้อนให้กับหน่วยงานหรือผู้อื่น

- ข้อความต่างๆ ใน Webboard เกิดจากผู้ใช้บริการ ส่งข้อความเข้ามาโดยอัตโนมัติ ดังนั้นกรมธนารักษ์ จึงไม่จำเป็นต้องรับผิดชอบ และหากตรวจพบว่าไม่เป็นไปตามกฎ กติกา มารยาทในการใช้ Webboard ผู้รับผิดชอบจะดำเนินการแก้ไขโดยเร็วที่สุด

- Dogcanstay สงวนสิทธิ์ที่จะดำเนินการทุกอย่างเพื่อให้ระบบการใช้งานมีประสิทธิภาพ รวมถึงการแก้ไขกฎ กติกา มารยาทการใช้ Webboard โดยมิต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบก่อนล่วงหน้า

- ทุกความคิดเห็นใน Webboard ไม่เกี่ยวข้องกับDogcanstay ดังนั้นจึงไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิง ทางกฎหมายได้